pentru bucatarie


Showing all 21


4f-a
325 lei
325 lei

Baterie SOLONE 4F-A

4la
240 lei
240 lei

Baterie SOLONE 4L-A

fab4-a020
285 lei
285 lei

Baterie SOLONE FAB-4

jik12-a102-a
285 lei
285 lei

Baterie Solone Jik-12

jik-4
155 lei
155 lei

Baterie SOLONE JIK-4

kad4
375 lei
375 lei

Baterie SOLONE KAD-4

kad-4-b
435 lei
435 lei

Baterie SOLONE KAD-4-B

label NOU
kap4-1
350 lei
350 lei

Baterie SOLONE KAP-4

lop-4-a-bk
395 lei
395 lei

Baterie SOLONE LOP-4-A-KB

lop-4-a-ss
460 lei
460 lei

Baterie Solone LOP-4-A-KH

lop-4-a-sd
395 lei
395 lei

Baterie Solone LOP-4-A-KS

lop-4-a-bz
470 lei
470 lei

Baterie Solone LOP-4-A-KT

lop4aWH
395 lei
395 lei

Baterie SOLONE LOP-4-A-KW

lop4b
420 lei
420 lei

Baterie SOLONE LOP-4-B

sit4a1
350 lei
350 lei

Baterie SOLONE SIT-4-A

sup4a
265 lei
265 lei

Baterie SOLONE SUP-4-A

jik1
130 lei
130 lei

Robinet SOLONE JIK-1

jik13-a102
125 lei
125 lei

Robinet SOLONE JIK-13

jik15-e1507626413724
125 lei
125 lei

Robinet SOLONE JIK-15

jik22-a102
120 lei
120 lei

Robinet SOLONE JIK-22

label INOX
sol14-main
285 lei
285 lei

Robinet SOLONE SOL-14


Showing all 21